Contact

Cell: +32 498 70 11 21
jasper@junction.be or askim@junction.be

Office

De Koekenfabriek

Komiteitstraat 46-52

2170 Antwerpen

   Samenwerken werkt

Innovatietraject “Samenwerken werkt”

Samenvatting:

Het innovatietraject focuste op het verbeteren van de teamcultuur en samenwerking van teams in verschillende departementen. We werkten met de volgende topics: Informatiedoorstroming tussen verschillende departementen – niet alleen over processen maar ook over de missie en visie van de instelling; verandering en optimalisatie van de vergadercultuur; het managen van de balans tussen eigen kerntaken en organisatiebrede taken.
We faciliteerden meerdere sessies in deze 3 thema’s.

Klant:

Vlaamse Overheid – Departement Werk en Sociale Economie staat in voor beleidscoördinatie en -ontwikkeling en voor de opvolging, de monitoring en de handhaving van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en de sociale economie in Vlaanderen.

Onze diensten:

Voorbereiding en facilitatie van een traject Menselijk kapitaal en bedrijfscultuur, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.
Het organiseren van meerdere workshops tussen juni en oktober in deze 3 topics, en zodoende ervoor zorgen dat de voorgestelde oplossingen geïmplenteerd worden in de bedrijfsstrategie.
Persoonlijke teamcoaching.

Datum:

Juni – oktober 2018

Date:
nl_BENederlands (België)
en_GBEnglish (UK) nl_BENederlands (België)